Red Curry

18.00 B/. 18.00 B/. 18.0 PAB

Thai Glass Noodle Soup

12.00 B/. 12.00 B/. 12.0 PAB

Drunken Noodles

18.00 B/. 18.00 B/. 18.0 PAB

Glass Noodles

18.00 B/. 18.00 B/. 18.0 PAB

Tom Yum

12.00 B/. 12.00 B/. 12.0 PAB

Thai Spaghetti

18.00 B/. 18.00 B/. 18.0 PAB

Appetizer Platter

16.00 B/. 16.00 B/. 16.0 PAB

Thai Style Fish Cakes

12.00 B/. 12.00 B/. 12.0 PAB

Beef Tenderloin

12.00 B/. 12.00 B/. 12.0 PAB

Chicken Wings

10.00 B/. 10.00 B/. 10.0 PAB

Coconut Shrimp

12.00 B/. 12.00 B/. 12.0 PAB

Pad Thai

18.00 B/. 18.00 B/. 18.0 PAB

Thai Crispy Pork

9.00 B/. 9.00 B/. 9.0 PAB

Lettuce Wraps

10.00 B/. 10.00 B/. 10.0 PAB

Chicken Satay

10.00 B/. 10.00 B/. 10.0 PAB

Thai Fried Spring Rolls

9.00 B/. 9.00 B/. 9.0 PAB

Tom Kha Soup

12.00 B/. 12.00 B/. 12.0 PAB

Lemongass Chili

18.00 B/. 18.00 B/. 18.0 PAB

To install this Web App in your ISO device press and then Add to Home Screen.